η εταιρεία πολιτική υπηρεσίες προσφορές πελάτες τα νέα μας


 

Επιθυμώντας να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο η PEST & HEALTHέλαβε συμμετοχή  στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.). Αναλυτικά, η PEST& HEALTH συμμετείχε στην Δ.Ε.Θ. στο Περίπτερο 16, εξασφαλίζοντας μια εντυπωσιακή αλλά και ταυτόχρονα οργανωμένη παρουσία της εταιρίας που προέβαλε την ποιότητα και την αξιοπιστίατων υπηρεσιών απεντόμωσης απολύμανσης μυοκτονίας.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Τι υποχρεώσεις έχουν οι επιχειρήσεις τροφίμων βάση οδηγιών του ΕΦΕΤ
για τον φάκελο απολύμανσης απεντόμωσης μυοκτονίας.Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζουν οι κανονισμοί του ΕΦΕΤ ο φάκελος Αρχείου Απολυμάνσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι αναφορές :

 • Αντίγραφο της νόμιμης Άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρίας Αποστομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής.
 • Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Πιστοποιητικά εφαρμογών.
 • Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας σκευασμάτων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Δελτία ασφαλείας (M.S.D.S.) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.
 • Κάτοψη χώρων με σημειωμένες και αριθμημένες τις θέσεις των δολωματικών σταθμών και μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών.
 • Δελτίο παρακολούθησης και καταγραφής ποσοστού κατανάλωσης μυοκτόνων σκευασμάτων ανά θέση δόλωσης, καθώς και των συλλήψεων τρωκτικών ανά παγίδα σύλληψης.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου
 • Τεχνική έκθεση των εργασιών απεντόμωσης απολύμανσης μυοκτονίας.
 •  
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Pest Health, Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, Μυοκτονίες, Εντομοκτονίες, Τρωκτικά, Απώθηση Φιδιών, Απώθηση πτηνών, Απολύμανση, Απεντόμωση, Μυοκτονία, Ποντίκια,
  Διαμερίσματα, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, προσφορές, Θεσσαλονίκη

   

   


  All Rights Reserved | Copyright: 2015 | Powered by: