η εταιρεία πολιτική υπηρεσίες προσφορές πελάτες τα νέα μας


Για την εταιρεία μας ποιότητα σημαίνει:

 • Εστίαση στον πελάτη
 • Διαρκής βελτίωση
 • Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού και συλλογική προσπάθεια
 • Προστασία και σεβασμός του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες στηρίζονται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης.

Η πολιτική ποιότητας της επιχείρησης μας καθοδηγείται από :

 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, πλήρως συμμορφωμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008
 • Σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας με σκοπό την ικανοποίηση των προσδοκιών τους
 • Την ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων  που άπτονται των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω της μέτρησης και επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης
 • Την ενσωμάτωση των αρχών Ποιότητας στην καθημερινή δραστηριότητα των εργαζομένων και των συνεργατών μας
 • Την εκπαίδευση και συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας
 • Την παροχή πόρων προκειμένου να επιτυγχάνεται η προδιαγεγραμμένη Ποιότητα στης παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Πολιτική Ποιότητας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναθεωρούνται σε τακτική βάση από τη Διοίκηση, οδηγώντας σε βελτιώσεις, αλλαγές και τον ορισμό νέων ποιοτικών στόχων. Η Διοίκηση της Επιχείρησης μας  δηλώνει τη δέσμευση της για την ποιότητα σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της και τη συνεχή βελτίωση.

Η πολιτική τιμών της επιχείρησης μας.

Η PESTHEALTH πιστεύει πως οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της επιχειρήσεις σας η οποία πρέπει να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2008. Επιθυμώντας να κάνει προσιτή την συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων (απεντόμωσής, μυοκτονίας, απολύμανσης ) εφαρμόζει ειδική πολιτική χορήγησής εκπτώσεων για τις διάφορες κατηγορίες πελατών της.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι εμπορικοί πελάτες δικαιούνται έκπτωση έως 50% επί του συνολικού ετήσιου ποσού των εφαρμογών των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
Οι οικιακοί πελάτες δικαιούνται έκπτωση έως 60% ανά εφαρμογή υπηρεσιών δημόσιας υγείας αφού πρώτιστος έχουν παραλάβει εκπτωτικό κουπόνι από την επιχείρηση μας.

Στην εφάπαξ καταβολή του ποσού του ετήσιου συμβολαίου, υπολογίζετε επιπλέον έκπτωση 5%
__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pest Health, Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, Μυοκτονίες, Εντομοκτονίες, Τρωκτικά, Απώθηση Φιδιών, Απώθηση πτηνών, Απολύμανση, Απεντόμωση, Μυοκτονία, Ποντίκια,
Διαμερίσματα, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, προσφορές, Θεσσαλονίκη

 

 


All Rights Reserved | Copyright: 2015 | Powered by: